دکتر کاملیا فرمند

دندانپزشک عمومی


ترمیمهای بازسازی دندان با آمالگام

باز سازی دندان آسیاب پایین با آمالگام
باز سازی دندان آسیاب بالا
بیوگرافیدرمانهای غلط وغیر حرفه اصفحه اصلیتماس با مطبگالری تصاویرساختمان دندانپروتز و دندان مصنوعیبهداشت دهان ودندانآسیبهای دندانیدرمانهای دندانپزشکیبیماریهای شایع دهانپیامهای کاربرانسوالات پزشکیسایتهای دیگر